Pitanja i odgovori

Kako otkloniti vesvese (šejtanska došaptavanja) vezane za islamsko vjerovanje?

Svaka hvala, zahvala i pohvala pripadaju samo Allahu, dželle še’nuhu. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Mnogi vjernici danas imaju problem vesvesa (šejtanskih došaptavanja), neko manje, a neko više. Neko boluje od vesvesa vezanih za abdest, neko od vesvesa vezanih za namaz, određene propise, akidetska pitanja i sl. Šejtan ima jako mnogo metoda kojima prilazi čovjeku, pa kada vidi da čovjeku ne može prići u pogledu njegovih ibadeta i djela, kada tu izgubi svaku nadu, onda kao zadnji pokušaj iskoristi put vesvesa. Jer ljudi, kada ih slome vesvese, tada počinju ostavljati ibadete i činjenja dobrih djela, padaju u depresiju i sl. Šejtan sa čovjekom radi postepeno, ne slomi ga odmah, nego je njegovo pozivanje ljudi na stranputicu postepeno.

Ljudi koji boluju od vesvesa ponavljaju svoj abdest više puta, jer im je šejtan došaptavao da nisu potpuno i ispravno oprali određeni dio tijela. Pa ponavljaju svoj abdest 2-3 puta, a nekada to pređe u toliko ponavljanje da istekne namasko vrijeme, a vjernik ne stigne klanjati namaz. Što u konačnici i jeste cilj šejtana, a to je da čovjek propusti namaz. Nekada ljudi abdeste u džamijama u vrijeme džuma-namaza, pa toliko ponavljaju da ne stignu prije hutbe da uđu u džamiju i tako propuste vrijednost džume-namaza.

A nekada ljudima šejtan dođe sa mislima vezanim za njihovo vjerovanje, stvarajući im nesigurnost, sumnju, zbunjenost, toliko da ljudi počnu vjerovati pogrešno, ili uznevjeruju, ili dožive psihički slom. Vjerniku najteže padaju ove vrste vesvesa, jer direktno udaraju na njegov iman (vjerovanje). Međutim, to se dešavalo čak i ashabima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je skupina ljudi došla kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i požalila se kazavši: „Doista nam dolaze misli koje nam teško padaju da ih ne možemo izgovoriti.“ „Zar vam se to dešava?“ – upita Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. „Da“ – rekoše. „To je jasan iman“, reče im Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.1

Učenjaci spominju nekoliko načina liječenja problema sa vesvesama, spomenut’ ćemo neke od njih:

 1. Odbacivanje tih vesvesa i prestanak razmišljanja o njima, odnosno, trud da se umanje što je više moguće. Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Šejtan dođe nekom od vas i rekne: ‘Ko je stvorio to, ko je stvorio ovo?’, dok ne kaže: ‘Ko je stvorio tvoga Gospodara?’ Pa kad se to kome desi, neka zatraži utočište kod Allaha i neka prekine (prepuštanje šejtanu).2
 2. Traženje utočišta i zaštite od Allaha, tebareke ve te’ala, redovno. To je preporuka Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi, ve sellem, kao što smo vidjeli u prethodnom hadisu, kada kaže: „neka zatraži utočište kod Allaha3. Od načina traženja zaštite je učenje „euze“: Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim. Također, učenje sure en-Nas, gdje Allah kaže: „Reci: “Utječem se Gospodaru ljudi, Vladaru ljudi, Bogu ljudi, od zla šejtana – koji nanosi zle misli pa se skrije, koji zle misli unosi svijetu u grudi; svijetu džina i ljudi.”4 Od vidova zaštite je i učenje propisanih jutarnjih i večernjih zikrova. Onaj ko ne poznaje jutarnje i večernje zikrove treba da se poduči njima, a oni koji ne poznaju arapsko pismo mogu da koriste vezani link na dnu stranice te da čitaju zikrove.
 1. Traženje znanja je jedna od ključnih metoda u suzbijanju i potpunom odstranjivanju vesvesa. Jer traženje i učenje znanja je najbolji ibadet nakon obaveznih ibadeta, najbolja nafila (dobrovoljni ibadet). Sve što čovjek više poznaje svoju vjeru, sve manje ga šejtani mogu obmanuti. Što čovjek manje poznaje vjeru, takav je pogodan za bilo kakvo šejtansko uznemiravanje. Zaista, šubhe (sumnje) i vesvese (šejtanska došaptavanja) ne odbacuje ništa drugo do znanje, a isto tako strasti i prohtjeve ne može ukrotiti ništa drugo do bogobojaznost (et-takva).
 2. Slijeđenje sunneta je, također, jedna od odličnih metoda kojima se otklanjaju šejtanske vesvese. Jer čovjek ako primjeni poslaničke metode u otklanjanju vesvesa zasigurno će uspjeti, jer kaže Allah, tebareke ve te’ala, o svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: „On ne govori po hiru svome. To je samo Objava koja mu se obznanjuje.5 Zatim samim slijeđenjem Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čovjek stiče dodatna dobra djela, a čovjek sve što više čini dobra djela šejtan mu je sve dalji, a on je šejtanu sve teži kao žrtva.
 3. Učiniti sve da se ima što manje slobodnog vremena. Ko god ima viška vremena kojeg koristi u nepotrebne stvari, ko gubi vrijeme na razne načine, takav je pogodan za vesvese i ima dovoljno vremena za njih. Međutim, kada bi čovjek svoje vrijeme popunio učenjem Kur’ana, učenjem hadisa, učenjem znanja općenito, raznim vrstama dobročinstava prema roditeljima, porodici, komšijama, muslimanima i sl., te kada bi popunio vrijeme zikrovima, takav ne bi imao vremena za razmišljanje o tim stvarima, odnosno, šejtan ne bi imao priliku da djeluje na njega.
 4. Ako su upitanju teži slučajevi vesvesa, ili vesvese koje dugo traju a nisu se na vrijeme sprječavale onda se može posegnuti i za metodom učenja šerijatski ispravne rukje.
 5. Neki učenjaci spominju da se u nekim određenim situacijama mogu koristiti i neki medicinski lijekovi za smirenje s obzirom da teži slučajevi vesvesa izazivaju uzrujanost i nervozu kod ljudi.

 

Allah, dželle šanuh, najbolje zna.

Link: Vjerodostojni jutarnji i večernji zikrovi – tabelarni prikaz

 1. Muslim, 132
 2. Buhari, 3276
 3. Ibid
 4. En-Nas, 1-6
 5. En-Nedžm, 3-4