Pitanja i odgovori

Igranje igrica koje u sebi imaju širka

Svaka hvala, zahvala i pohvala pripadaju samo Allahu, dželle še’nuh. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

 

  1. Ako se radi o igrama u kojima ima širka, obilježija širka ili radnji širka, ali igrač ne učestvuje u tome, nego se mimo toga pojavljuju, to nije djelo koje izvodi iz vjere, ali je stvar koja nije dozvoljena, te nije dozvoljeno igrati takvu igricu. Jer musliman je obavezan da se bori protiv širka i da ga ga suzbija, a najmanje što se može učiniti je preziranje srcem, kao što je došlo u hadisu od Ebu Se’ida el-Hudrija, radijallahu anhu, da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko od vas vidi neko zlo neka ga ukloni rukom, ako ne može onda jezikom, pa ako ne može onda srcem, a to je najslabiji iman” [Muslim, 49]. Prezireanje srcem je ono najmanje što svako može da učini, i to je vadžib (obaveza) svima.

 

  1. Ako musliman prilikom igranja određene igrice čini neki jasni širk, igrajući igricu sa ciljem zabave i razonode, to učenjaci ubrajaju u djela širka. Kaže Allah, Uzvišeni: “Ako ih zapitaš, oni će sigurno reći: “Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.’ Reci: ‘Zar se niste Allahu, ajetima i znakovima Njegovim, i Poslaniku Njegovom rugali?’ Ne ispričavajte se! Jasno je da ste postali nevjernici nakon što ste vjerovali. Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su prestupnici bili.” [Et-Tevba, 65-66]

Kaže Ebu Bekr ibn el-Arebi: “Ono što su rekli može biti samo ozbiljno ili u šali, kako god da su to rekli to je djelo kufra (nevjerstva), jer je kufr i šala sa tim, te oko toga nema razilaženja.” [Ahkamul-Kur’an, 2/543]

 

Međutim, da bi se neko ko igra ovu igricu na ovaj način proglasio nevjernikom trebaju se ispuniti uvjeti i zapreke, jer nije svako ko učini djelo kufra (nevjerstva) nevjernik.

 

Sažetak odgovora šejha: Muhammeda ibn Saliha el-Munedždžida

 

Pripremio: Adnan I. Muratović, prof.

N-um.com