• man standing near white mosque
  Opće,  Vjerovanje u Allaha

  Odnos vjernika spram Allaha, dželle šanuh

  U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog. 1. Iskrenost u činjenju ibadeta (molitvi) Njemu Jedinom, subhanehu ve te’ala, i ne usmjeravanje niti jednog ibadeta nekom drugom mimo Njemu. Kaže Uzvišeni: „Nije vam naređeno osim da vjerujete u Allaha, iskreno mu ispovjedajući vjeru“ (Kur’an). 2. Udaljavanje od širka (pripisivanja Allahu sudruga), i udaljavanje od svega što čovjeka približava tome. 3. Uzimanje uzora u dobrim Allahovim robovima, dobrim vjernicima, a okretanje od njegovih neprijatelja. 4. Biti svjestan Njegovog, subhanehu ve te’ala, nadzora nad svime. I imati na umu da je On svojim znanjem prisutan na svakom mjestu. „On je s vama gdje god bili“ (Kur’an). 5. Udaljavanje od Njegovih, subhanehu ve te’ala, zabrana, jer su one razlog Njegove…

 • blue and purple galaxy digital wallpaper
  Vjerovanje u Allaha

  Allahovo najveličanstvenije ime

  Zahvala pripada samo Allahu, dželle še’nuh. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove vrle ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjega dana. Obavijestio nas je, sallallahu alejhi ve sellem, onaj čiji je govor bio uvijek istinit da je ime [ALLAH] najveličanstvenije ime. Ime koje kada se uči dova s njim, biva primljena, a kada se traži s njim, bude dato. Kaže većina učenjaka da je ime Uzvišenog [ALLAH]najveličanstvenije ime, kao što se prenosi i od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 1. Da je on čuo nekog od ashaba kako uči dovu ovim riječima: „Allahumme inni…