• white concrete building under blue sky during daytime
    Poslanici

    Odnos vjernika spram Poslanika صلى الله عليه وسلم

    U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog. 1. Da ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem bude prije svega drugog, a to je pokornost. Kaže Uzvišeni, dželle še’nuh: „Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku“ (Kur’an). Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Neće niko od vas biti pravi vjernik dok mu ne budem draži od njegovog djeteta, roditelja i svih ljudi.“ (Hadis bilježi el-Buhari) 2. Što više donošenje salavata na njega, sallallahu alejhi ve sellem. 3. Donošenje salavata kada se spomene njegovo, sallallahu alejhi ve sellem, ime. Kao što je došlo u hadisu: „Ponižen je onaj kod koga budem spomenut, a on ne donese salavat na mene“ (Sahihul-džami’, 2878). 4. Davanje prednosti njegovom govoru i…