Knjiga “Olakšano poimanje vjerovanje”

OLAKŠANO POIMANJE VJEROVANJA

NA OSNOVU ČASNOG KUR’ANA I VJERODOSTOJNOG SUNNETA
AHMED IBN ABDURRAHMAN IBN OSMAN EL-KADI

* Klikni da vidiš uvećanu sliku

Zahvala pripada Allahu. Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Allahu se utječemo od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah uputi niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga u zabludi ostavi niko ga na Pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva osim Allaha, Jedinog – Koji nema sudruga, Savršenog koji kaže: „On je nepismenima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, iako su prije bili u očitoj zabludi.“ [El-Džumu’a, 2].

I svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, kojeg je Allah darovao svojim robovima kao poslanika, pa kaže: „Allah je vjernike milošću Svojom darovao kada im je poslanika između njih poslao, da im ajete Njegove kazuje, da ih očisti, i da ih Knjizi i mudrosti pouči, iako su prije u očitoj zabludi bili“ [Alu ‘Imran, 164], a zatim:

Uzvišeni Allah je poslao svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sa Uputom i ispravnom vjerom, da bi ljude izvadio iz tmine na svjetlo, iz očite zablude u potpunu uputu, kojom se rasterećuju prsa i smiruju srca. Uputa je korisno znanje, a ispravna vjera su dobra djela. Na ova dva veličanstvena rukna zasnovan je dobar život.

Uzvišeni Allah je u Svojoj Knjizi obuhvatio sve što Njegovim robovima treba od njihovog vjerovanja, njihovih djela, međuljudskih odnosa i morala. A ispravni sunnet je došao kao pojašnjenje onoga što je spomenuto (u Kur’anu) uopćeno, komentarišući ono što je manje jasno, detaljišući općenito. Kao što kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Doista mi je data Knjiga i još uz nju nešto slično njoj.“ 1.

 

ISLAMSKO VJEROVANJE je stub ove vjere

njena osnova, te je tajna snage i uzdignutosti ove vjere nad ostalim vjerama
u tome što ona sadrži jedinstvene specifičnosti, a to su:

1. Et-Tevhid
izdvajanje Uzvišenog Allaha u činjenju ibadeta,
te Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u slijeđenju.

2. Precizirana je Kur’anom i sunnetom
Božanskog je porijekla, ne izlazi izvan okvira
Kur’ana i sunneta, te se ne zasniva
na mišljenju ili analogiji.

3. U skladu je sa urođenim zdravim instinktom
na kojem je Allah stvorio ljude
prije nego su ih šejtani izokrenuli.

4. U skladu je sa zdravim razumom,
koji je sačuvan od strasti i smutnji.

5. Sveobuhvatnost
nije ostavila niti jednu oblast svijeta,
života i čovjeka a da ga nije pojasnila.

6. Sličnost
jedan dio potvrđuje drugi,
nema međusobne kontradiktornosti i razlike.

7. Srednji put
balans umjerenosti između pretjerivanja
i popuštanja kod različitih mišljenja.

* Klikni da vidiš uvećanu sliku

Iz ovih specifičnosti proizlaze sljedeći plodovi:

1. Upotpunjavanje robovanja Gospodaru svjetova, te
oslobađanje od robovanja stvorenjima.

2. Upotpunjavanje slijeđenja Poslanika Gospodara
svjetova, te udaljavanje od novotarija i novotara.

3. Duševni rahatluk i smirenost srca vezanjem za
Stvoritelja, Onog Koji sve održava i Koji je mudar.

4. Intelektualno zadovoljstvo, razumska stabilnost,
sačuvanost od kontradiktornosti i izvitoperenosti.

5. Zadovoljavanje potreba duše i tijela,te
upotpunjavanje između vjerovanja i morala.

  1. Br. 4604;, hadis El-Mikdama ibn Ma’di Jekrib, radijallahu anhu]